1.     Datele dumneavoastră cu caracter personal
SC MATARANGA A.G. SRL utilizează informații din interacțiunile cu dumneavoastră și cu alți clienți și de la anumiți terți, pentru a-și atinge obiectivul de a furniza produse și servicii de cea mai înaltă calitate.
 
SC MATARANGA A.G. SRL respectă drepturile la confidențialitate ale vizitatorilor săi online și recunoaște importanța protejării informațiilor colectate despre aceștia. În acest scop, am creat proceduri care să garanteze că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate într-o manieră responsabilă.
Prezenta politică de confidențialitate vă informează cu privire la tipul de informații pe care le colectăm și modul în care se face această colectare; scopurile pentru care colectăm și utilizăm aceste informații; drepturile și opțiunile dumneavoastră privind utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră; modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate și cui pot fi transferate; și pentru cât timp stocăm informațiile dumneavoastră etc. Vă rugăm să o citiți cu atenție.
 Definiția datelor cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai mulți elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Atunci când folosim termenul „prelucrare”, ne referim la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 
 1.      Cine controlează datele?
SC MATARANGA A.G. SRL stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Având anumite responsabilități legale, un operator de date este responsabil din punct de vedere legal pentru stocarea și utilizarea informațiilor personale pe calculator sau în fișiere fizice.
SC MATARANGA A.G. SRL nu are desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de confidențialitate sau dacă aveți orice întrebări cu privire la datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, vă rugăm să contactați SC MATARANGA A.G. SRL în orice moment. Pentru detalii privind modul în care ne puteți contacta, vă rugăm să consultați secțiunea „Date de Contact”.
 
 1.      Ce date cu caracter personal colectam?
Toate activitățile noastre se bazează pe principii etice și cerințe legale riguroase, iar noi ne angajăm să protejăm confidențialitatea tuturor vizitatorilor site-urilor noastre și a utilizatorilor aplicațiilor noastre (mobile). Din acest motiv, modul în care colectăm și stocăm informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, depinde de modul în care sunt utilizate site-ul nostru și serviciile aferente. Nu colectăm niciun fel de date sensibile despre dumneavoastră.
3.1 Datele colectate prin interacțiunea dumneavoastră cu noi
Diverse tehnologii pot fi folosite pe site-urile și în aplicațiile noastre (mobile) cu scopul de a le îmbunătăți, pentru a le face mai ușor de utilizat, eficiente și sigure. Astfel de tehnologii pot avea ca urmare colectarea automată de date cu caracter personal de către noi sau de către terți în numele nostru. Exemple de astfel de tehnologii includ fișierele cookie, fișierele flash cookie și măsurarea audienței web.
3.1.1      Date privind traseul vizitatorilor
Atunci când vizitați site-ul nostru, se trimit date din browser-ul dumneavoastră către serverul nostru. Aceste date permit optimizarea serviciilor noastre și îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe site-urile și în aplicațiile noastre. Datele sunt colectate automat și stocate de către noi sau de către terți în numele nostru. 

Este posibil să colectăm informații despre computerul dumneavoastră pentru administrare de sistem, precum și să raportăm informații agregate pentru analize interne de marketing. Acestea sunt date despre acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri pot include următoarele:
 •         Adresa IP a vizitatorului
 •         Data și ora vizitei
 •         URL-ul de recomandare (site-ul de pe care vizitatorul a fost invitat)
 •         Paginile vizitate și traseul utilizatorului pe site-ul nostru
 •         Informații despre browser-ul utilizat (tip, versiune, sistem de operare etc.)
3.1.2      Fișiere cookie
Pe site-ul nostru se utilizează fișiere cookie. 
3.1.3      Tehnologii de retargeting
Site-ul și aplicațiile noastre (mobile) utilizează tehnologii de retargeting. Acest lucru ne permite să ne promovăm în mod direct și personal vizitatorilor noștri care erau deja interesați de produsele noastre și/sau magazinul nostru, prin intermediul site-urilor partenerilor noștri.

Colaborăm, de asemenea, cu alte companii care utilizează tehnologii de urmărire pentru a transmite anunțuri publicitare pe Internet în numele nostru. Aceste companii ar putea colecta informații despre vizitele dumneavoastră pe site-urile noastre sau în aplicațiile noastre (mobile), precum și despre interacțiunea (interacțiunile) dumneavoastră cu comunicările noastre, inclusiv cu reclamele.

Tehnologiile de retargeting analizează fișierele dumneavoastră cookie și afișează reclame în funcție de comportamentul dumneavoastră de navigare anterior. Pentru informații suplimentare referitoare la fișerele cookie, vă rugăm să consultați secțiunea 3.1.2 din prezenta politică de confidențialitate.
3.2 Datele furnizate de dumneavoastră
În afară de datele colectate prin mijloace automate (consultați secțiunea 3.1), prelucrăm și datele pe care ni le-ați furnizat. Acestea includ, dar nu se limitează la:
 •        Date cu caracter personal care vă pot identifica personal - respectiv, datele de contact, titulatura, inclusiv prenumele și numele dumneavoastră, data căsătoriei, data la care am făcut cunoștință, imaginea fotografică, adresa (adresele) de facturare, codul poștal, data nașterii, sexul, numărul de telefon, adresa de e-mail, informații privind cardul de credit și de debit. Dacă furnizați datele cu caracter personal ale altei persoane, vă rugăm să vă asigurați că aveți dreptul de a ne dezvălui informațiile respective.
 •        Informații furnizate de dumneavoastră la momentul înregistrării pentru a deveni client.
 •        Informații furnizate atunci când creați o Listă de Dorințe, salvați lista dumneavoastră de bijuterii.
 •        Informații pe care le furnizați atunci când vă înscrieți într-un concurs sau la o promoție sponsorizate
    Informații pe care ni le furnizați prin terți precum Facebook
 •        Informații pe care le încărcați pe site-ul nostru sau pe care le distribuiți prin intermediul site-ului nostru utilizând serviciile noastre.
 •        Dacă ați creat un cont online: preferințele și interesele salvate în acest profil (vă rugăm să citiți mai jos mai multe informații despre profiluri).
 •        În cazul în care ne contactați, este posibil să păstrăm o înregistrare a corespondenței respective.
 •        În cazul în care ne contactați pentru a raporta o problemă legată de site-ul nostru sau pentru asistență tehnică și/sau asistență clienți, este posibil să păstrăm o înregistrare a corespondenței sau a conversației respective.
 •        Dacă alegem să participăm la o procedură de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL) accesibilă prin platforma de Soluționare Online a Litigiilor (SOL), este posibil să dezvăluim date cu caracter personal către Comisia Europeană, în calitatea acesteia de operator al platformei SOL, și către orice alt furnizor SAL desemnat pentru a soluționa litigiul.
Este posibil, de asemenea, să vă solicităm să completați sondaje pe care le utilizăm pentru cercetare, deși nu aveți obligația de a răspunde la ele. Toate aceste date se caracterizează prin faptul că dumneavoastră înșivă ați furnizat aceste informații. Noi utilizăm aceste informații în scopurile descrise în prezenta politică de confidențialitate. Puteți modifica în orice moment datele dumneavoastră cu caracter personal sau vă puteți opune prelucrării ulterioare a acestora (Vă rugăm să consultați secțiunea 7).
 
 1.      Cum sunt prelucrate datele colectate?
Când v-ați înregistrat pentru un cont SC MATARANGA AG SRL, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele moduri:
 •        pentru a garanta că site-ul și conținutul acestuia sunt prezentate în modul cel mai eficient pe calculatorul dumneavoastră.
 •        În scopuri legate de comanda dumneavoastră; de exemplu: pentru a vă trimite notificări privind starea comenzii dumneavoastră sau a livrării; pentru a da curs solicitărilor dumneavoastră, cum ar fi să răspundem la o întrebare referitoare la produsele noastre; pentru a vă ajuta să localizați un magazin în apropiere de dumneavoastră; pentru a vă prelua comanda; pentru a vă procesa cardul de plăți și/sau pentru a vă oferi asistență pentru clienți. Este posibil să vă utilizăm datele pentru a vă evalua bonitatea, lucru pentru care este posibil să apelăm la terți.
 •        Pentru a vă verifica identitatea și pentru a răspunde oricăror întrebări pe care le-ați putea avea, dar și pentru a vă procesa solicitarea și a vă furniza cele mai bune servicii.
 •        Pentru a ne îndeplini obligațiile ce decurg din orice contracte încheiate între dumneavoastră și noi.
 •        Pentru a vă permite să participați la elementele interactive ale serviciului (serviciilor) nostru (noastre) atunci când alegeți să faceți acest lucru.
 •        Pentru a vă anunța cu privire la modificările serviciilor, termenilor, condițiilor și politicilor noastre, și/sau alte informații administrative.
 •        Pentru a vă oferi avantajele și serviciile de care se bucură un titular de cont
 •        Pentru a administra și menține evidențele.
 •        Pentru a stoca orice Listă de Dorințe pe care ați crea-o și pentru a vă permite să o împărtășiți cu alte persoane.
 •        Pentru a vă salva produsele și pentru a vă permite să le împărtășiți cu alte persoane
 •        Pentru a vă permite să participați la alte promoții similare, precum și pentru a administra astfel de activități. Unele dintre acestea activități au reguli suplimentare care ar putea conține informații suplimentare privind modul în care utilizăm și divulgăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal.
 •        Pentru a personaliza pentru dumneavoastră conținutul pe site-urile noastre pentru a vă propune oferte personalizate.
 •        Pentru a preveni și/sau detecta orice utilizare necorespunzătoare sau fraudă.
4.1 Atunci când vizitați site-ul www.bijuteria-mataranga.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele moduri:
 •       Conținut, testare A/B și analiză de browsing de produs
 •       Analiza sursei traficului
 •       Analiza căutării interne
 •       Analiza achizițiilor
 •       Analiza dispozitivelor
 •       Retargeting de marketing
 1.      Temei juridic
Atunci când cumpărați un obiect din magazinul nostru online, creați un cont la noi, sau încheiați orice altă formă de contract cu noi, vom prelucra datele dumneavoastră personale convenționale în acel scop specific. Este posibil, de asemenea, să prelucrăm datele dumneavoastră personale convenționale dacă, de exemplu, aveți o întrebare înainte de a decide să încheiați un contract cu noi.
Temeiul juridic pe baza căruia vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal este prevăzut în Articolul 6 1, b) din Regulamentul UE privind Datele cu Caracter Personal (UE) 2016/679 (GDPR), prelucrarea informațiilor dumneavoastră fiind necesară pentru noi în scopul executării contractului cu dumneavoastră sau în scopul gestionării solicitărilor dumneavoastră și a altor chestiuni similare, înainte de încheierea unui contract.
Este posibil, de asemenea, să prelucrăm datele dumneavoastră personale obișnuite în baza regulilor prevăzute în Articolul 6 1 f) din GDPR, cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră la confidențialitate și libertatea dumneavoastră fundamentală prevalează asupra intereselor noastre. Avem un interes legitim de a vă prelucra datele cu caracter personal (nume și adresă de e-mail) atât în scop de marketing, cât și de analiză. Interesul nostru legitim se bazează pe preferințele dumneavoastră astfel încât să putem personaliza mai bine ofertele noastre pentru dumneavoastră – și, în cele din urmă, să vă oferim produse și servicii care să răspundă mai bine necesităților și dorințelor dumneavoastră. În plus, avem un interes legitim de vă prelucra datele cu caracter personal în scopuri de analiză.
 1.      Divulgarea datelor cu caracter personal
Unul dintre principiile noastre de bază este faptul că vom trata datele dumneavoastră cu atenție și în mod confidențial. Dacă se impune prin lege, datele dumneavoastră pot fi divulgate unor terți. Folosim furnizori de servicii și persoane împuternicite de operatorul de date pentru prelucrarea datelor în numele nostru. Aceste servicii includ servicii de autentificare, găzduire și mentenanță, servicii de analiză, servicii de poștă electronică, servicii de livrare, gestionarea plăților, verificarea solvabilității, adresei și a e-mail-ului. Acești terți sunt persoanele împuternicite de operatorul de date și pot prelucra date cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor lor. Persoanele împuternicite de operatorul de date sunt obligate prin contract să trateze cu maximă discreție aceste informații. Este interzisă utilizarea de către aceștia a datelor în orice alt mod decât cel solicitat. Sunt luate măsurile necesare pentru a garanta că persoanele împuternicite de operatorul de date, inclusiv furnizorii de servicii și alte persoane împuternicite de operatorul de date care lucrează în numele nostru, mențin și protejează confidențialitatea datelor dumneavoastră. 
Unele dintre persoanele împuternicite de operatorul de date sunt situate în afara UE/SEE. În consecință, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în țări din afara UE/SEE. Cu toate acestea, vom furniza aceste informații numai dacă partea destinatară îndeplinește toate condițiile aplicabile, inclusiv:
• Țara respectivă este considerată o țară terță sigură.
• Furnizorul respectiv va adera la Contractele Model ale Comisiei Europene pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe.
• Furnizorul respectiv este certificat conform Art. 40 din GDPR; sau
• Furnizorul respectiv are un set de Reguli Corporatiste Obligatorii aprobate.

Pot exista situații în care divulgăm partenerilor noștri date care nu au caracter personal într-un formular anonim. Astfel de date fără caracter personal pot include informații despre numărul de vizitatori de pe un site sau dintr-o aplicație (mobilă) într-o anumită perioadă de timp.
Vă rugăm să rețineți că orice informații pe care le postați sau divulgați prin interacțiunea cu SC MATARANGA AG SRL (de exemplu, date cu caracter personal conținute în fotografii, relatări, comentarii și clipuri video pe care le trimiteți pe Facebook sau alte retele de socializare) vor deveni informații publice și pot fi disponibile pentru vizitatorii site-ului, precum și pentru publicul larg. 

Este posibil să divulgăm informațiile dumneavoastră în măsura în care avem datoria de a divulga sau transmite datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta orice obligație legală sau hotărârile judecătorești sau ale oricărei structuri a autorității competente, sau pentru a executa sau aplica politica noastră de confidențialitate și alte contracte; sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța SC MATARANGA AG SRL, a angajaților noștri, a clienților noștri și a altora. Acest lucru include schimbul de informații cu alte companii și organizații în scopul protecției împotriva fraudelor și al reducerii riscului de credit.

Dacă alegem să participăm la o procedură de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL) accesibilă pe platforma de Soluționare Online a Litigiilor (SOL), este posibil să divulgăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal către Comisia Europeană, în calitate de operator al platformei SOL, și către orice alt furnizor SAL desemnat pentru a soluționa litigiul.
 1.      Drepturile dumneavoastră
În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal prin intermediul site-urilor noastre sau prin alte canale, faceți acest lucru de bună voie. În cazul în care alegeți să nu furnizați informațiile solicitate, este posibil ca diverse avantaje adresate clienților să nu fie disponibile. În anumite cazuri, doar acele persoane care ne-au transmis datele cu caracter personal necesare pot comanda produse, pot utiliza anumite servicii și pot profita în alte moduri de activitățile și ofertele disponibile pe site-ul nostru și în aplicațiile noastre (mobile). Noi oferim diferite opțiuni, în funcție de împrejurările exacte, pentru a vă ajuta să mențineți controlul asupra datelor dumneavoastră. Aceste opțiuni pot include afișarea și editarea datelor dumneavoastră online. Este, de asemenea, posibil să vă dezabonați de la servicii sau să ștergeți conturile de utilizator sau să primiți informații despre datele pe care le deținem.
Vă puteți accesa și modifica datele cu caracter personal în orice moment după ce vă autentificați în contul dumneavoastră de pe www.bijuteria-mataranga.ro și după ce introduceți datele dumneavoastră de profil. Faceți clic pe butonul „Contul meu” pentru a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă vreuna dintre informațiile pe care ni le-ați furnizat se modifică, de exemplu, dacă vă schimbați adresa de e-mail sau alte date de contact, sau dacă doriți să vă anulați înregistrarea pe site-ul nostru, vă rugăm să ne comunicați acest lucru prin editarea datelor dumneavoastră de pe paginile „Contul meu”sau scriindu-ne un e-mail în care sunt menționate modificările la: bijuteriamataranga@yahoo.ro .
În general, aveți următoarele drepturi:
7.1 Dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal
Aveți dreptul de a obține acces la unele dintre datele cu caracter personal pe care le furnizați către Bijuteria Mataranga. Scriindu-ne la bijuteriamataranga@yahoo.ro puteți solicita detalii despre informațiile care vă privesc, pe care le deținem și prelucrăm, inclusiv despre scopurile în care acestea sunt utilizate.
Puteți, de asemenea, accesa datele dumneavoastră cu caracter personal autentificându-vă în contul dumneavoastră SC MATARANGA AG SRL și introducând datele dumneavoastră de profil. Faceți clic pe butonul „Contul meu” pentru a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal.
7.2 Dreptul de a rectifica și/sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal
Aveți dreptul să solicitați corectarea, completarea, ștergerea sau blocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate. Pentru a face acest lucru, trimiteți solicitarea dumneavoastră la: bijuteriamataranga@yahoo.ro. Vom da curs solicitării dumneavoastră în măsura necesară, fără întârziere nejustificată după primirea acesteia. În cazul în care, din orice motiv, nu putem da curs solicitării dumneavoastră, vă vom contacta.
7.3 Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
În situații speciale, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a solicita restricționarea, vă rugăm să ne contactați la bijuteriamataranga@yahoo.ro
7.4 Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal (numai cele care vă privesc pe dumneavoastră) într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat („portabilitatea datelor”), și aveți dreptul de a transfera aceste date către un alt operator de date. Pentru a solicita portabilitatea datelor, vă rugăm să ne contactați la bijuteriamataranga@yahoo.ro
7.5 Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a vă dezabona

Aveți dreptul de a ne cere să nu prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când prelucrarea este bazată pe un interes legitim urmărit de BIJUTERIA MATARANGA, de exemplu, în scopuri de marketing. Vă vom informa în această politică de confidențialitate dacă intenționăm să utilizăm datele dumneavoastră pentru astfel de scopuri sau dacă intenționăm să dezvăluim informațiile dumneavoastră către terți în astfel de scopuri. Vă puteți exercita dreptul de a vă opune în orice moment contactându-ne la bijuteriamataranga@yahoo.ro sau în scris la adresa poștală menționată la finalul acestui document.
E-mailurile trimise de BIJUTERIA MATARANGA, care conțin un newsletter sau conținut de marketing, includ opțiunea de dezabonare de la primirea de astfel de e-mailuri urmând instrucțiunile prevăzute în e-mailul respectiv. Dacă nu doriți să primiți niciun e-mail de la noi, puteți face clic pe hyperlink-ul de dezabonare, iar noi nu vă vom mai trimite e-mailuri în viitor. 
7.6 Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment
Aveți dreptul în orice moment să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal.Retragerea consimțământului nu va afecta, totuși, legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia. Pentru a vă retrage consimțământul, vă rugăm să ne contactați la bijuteriamataranga@yahoo.ro.
Dacă doriți să vă retrageți acordul de a primi informații și oferte promoționale în general, inclusiv prin poșta obișnuită, prin e-mail, prin SMS, telefonic sau prin orice alte mijloace electronice, puteți face oricând acest lucru prin corespondență scrisă către BIJUTERIA MATARANGA, indicând „Protecția datelor”, sau trimițând un e-mail la bijuteriamataranga@yahoo.ro. În cazul în care avem un dubiu cu privire la identitatea dumneavoastră, vă putem solicita să vă identificați.
7.7 Condiții și/sau limitări ale drepturilor dumneavoastră.
Drepturile dumneavoastră menționate mai sus pot face obiectul unor condiții sau limitări. Prin urmare, nu putem garanta dreptul dumneavoastră la portabilitatea datelor, întrucât acesta depinde de circumstanțele specifice ale activității de prelucrare.
 
 1.      Păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
BIJUTERIA MATARANGA nu va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar în scopurile pentru care acestea sunt prelucrate 
 1.      Securitatea informațiilor și integritatea datelor
Luăm măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării accidentale sau ilegale, a utilizării, divulgării sau accesului neautorizate, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date printr-o rețea, precum și împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare și de utilizare necorespunzătoare.
9.2 Rețele Sociale
Site-ul nostru și aplicațiile (mobile) vă pun la dispoziție module de extensie de la diferite rețele sociale. În cazul în care alegeți să interacționați cu o rețea socială, activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru sau prin intermediul aplicațiilor (mobile) va fi vizibilă și pe rețelele sociale precum Facebook sau Google Plus. 

Dacă v-ați autentificat pe una dintre aceste rețele sociale în timpul vizitei dumneavoastră pe unul dintre site-urile noastre sau în aplicațiile (mobile), site-ul rețelei sociale ar putea adăuga această informație la profilul dumneavoastră. În cazul în care interacționați cu unul dintre modulele de extensie pentru rețele sociale, această informație va fi transferată către site-ul rețelei de socializare. Dacă nu doriți acest transfer de date, vă rugăm să vă deconectați de pe site-ul rețelei de socializare înainte de a intra pe unul dintre site-urile noastre sau în aplicațiile (mobile). Nu putem împiedica această colectare de date și transfer de informații prin modulele de extensie pentru rețele sociale. Vă rugăm să citiți cu atenție politicile de confidențialitate ale rețelelor sociale respective pentru informații detaliate referitoare la colectarea și transferul de date cu caracter personal, ce drepturi aveți și cum să efectuați setări de confidențialitate satisfăcătoare.

În plus, pentru a îmbunătăți experiența de utilizator și a brand-ului, datele dumneavoastră pot fi transmise unui terț (de exemplu, Facebook) pentru prelucrare în conformitate cu reglementările privind protecția și confidențialitatea datelor.
9.3 Servicii de geolocalizare
În cadrul unora dintre aplicațiile noastre (mobile) pot fi folosite servicii de localizare. În cazul în care utilizați aceste aplicații (mobile), acestea ar putea primi informații despre amplasarea dumneavoastră exactă, cum ar fi semnale GPS trimise de un dispozitiv mobil sau informații care pot fi utilizate pentru a estima un loc. Puteți activa sau dezactiva serviciile de localizare din setările dispozitivului sau ale browser-ului dumneavoastră.

Utilizăm serviciul Google Maps pentru a vă ajuta să găsiți cel mai apropiat magazin BIJUTERIA MATARANGA. Pentru a facilita acest lucru, încărcăm o imagine din Google Maps, salvăm datele despre traseu și cartografiem imaginea pe serverul nostru.

Pentru informații suplimentare despre Google Maps și despre politica lor de confidențialitate, vă rugăm să consultați: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
 1. Date de contact
În cazul în care aveți întrebări despre politica noastră de confidențialitate sau prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Acest site folosește "cookies". Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.